Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE
Termenii si conditiile de utilizare a serviciilor oferite de hostik.ro

1. Preambul

Prezenta conventie privind “Termenii si conditiile de utilizare a serviciului de gazduire pagini de internet hostik.ro” (denumita in continuare “conventia”), stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa situl hostik.ro (denumit in continuare “situl”) ori poate utiliza in orice mod serviciul de gazduire pagini de internet hostik.ro (denumit in continuare “serviciul”), si are valoarea unei conventii incheiate intre S.C. Hostik Storage S.R.L. (denumit in continuare “furnizorul”), in calitatea sa de proprietar si administrator al sitului si de furnizor al serviciului, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza situl sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv serviciul (denumit in continuare “utilizatorul”).

Neacceptarea acestei conventii ori a oricarei prevederi din aceasta atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea sitului ori utilizarea in orice mod a serviciului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a sitului, deschiderea unui cont hostik.ro ori utilizarea in orice mod a serviciului constituie o acceptare in intregime a conventiei si a oricarei prevederi din aceasta, inclusiv a oricaror modificari ulterioare care vor putea fi efectuate fara restrictii de catre furnizor, fara a fi necesara nici o alta formalitate.

2. Politici de publicare a continutului

Este interzisa publicarea pe serverele furnizorului de continuturi sau trimiteri (links) catre astfel de continuturi care: (i) incalca ori prejudiciaza in orice mod drepturile de proprietate intelectuala ale altor persoane ori alte drepturi; (ii) au continut obscen sau pornografic sau de natura violenta; (iii) au continut defaimator sau calomnios; (iv) au continut cu caracter rasial ori discriminatoriu; (v) contin virusi, cai troieni sau altele similare; (vi) contin software piratat sau se adreseaza celor care pirateaza software ori practica orice activitati similare.

Utilizatorii beneficiari ai pachetelor de gazduire shared nu au dreptul de a stoca pe serverele Furnizorului alt continut decat fisierele site-ului propriu si mailurile asociate contului. Spatiul de stocare pus la dispozitie de Furnizor poate fi utilizat exclusiv pentru destinatia stabilita mai sus, adica stocarea fisierelor site-ului si a mailurilor. In toate situatiile in care utilizatorul incalca aceste prevederi, Furnizorul are dreptul de a sterge fisierele care nu se incadreaza in limitarile mentionate, fara notificare, fara alte formalitatati si fara a putea fi obligat la plata de despagubiri catre utilizator. In caz de abateri repetate, Furnizorul are dreptul de a suspenda / inchide conturile utilizatorilor respectivi.

3. IRC

Este interzisa operarea de IRC (Internet Relay Chat) sau de roboti de IRC de pe serverele Furnizorului, ori gazduirea pe serverele furnizorului a oricarui fisier care are legatura cu IRC sau a oricaror fisiere similare.

4. Continut neacceptat

Este interzisa operarea de site-uri sau continuturi de tip adult, pariuri neautorizate sau ilegale, irc, hub-uri, dc, bots, torrent, mining, radio online, proxy, servicii de jocuri (site-uri/forum-uri/comunitati etc. care deservesc jocuri sau vps-uri care deservesc sau ruleaza jocuri).

5. E-mail

Este interzisa trimiterea de mesaje e-mail nesolicitate (cunoscute si ca SPAM sau UCE) de catre utilizatori, folosind serviciul sau o adresa de email administrata de pe un alt sistem care sa contina referiri la situl utilizatorilor, daca acest sit este gazduit de hostik.ro.

Este interzisa trimiterea de newslettere sau bulk mail (email-uri trimise in masa) de pe serverele Hostik Storage S.R.L.

6. Activitati ilegale

Este interzisa utilizarea in orice mod a sistemului hostik.ro, a siteului ori a serviciului pentru desfasurarea oricaror activitati ilegale sau care au legatura cu activitati ilegale, incluzand, dar fara a se limita la patrunderea in alte sisteme, fraude cu carti de credit, furturi, amenintari sau violenta, precum si orice incercare de subminare sau de provocare de pagube unui server hostik.ro sau unui utilizator al hostik.ro.

Utilizatorii isi asuma obligatia de a nu introduce orice fel de virusi pe sit ori in sistemul hostik.ro si de a se abtine de la orice fel de actiuni de tipul “flooding”, “spamming”, “mailbombing” or “crashing”, precum si de la trimiterea de mesaje nesolicitate catre orice alt utilizator.

Este interzisa, de asemenea, folosirea de catre utilizatori a oricaror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea functionarii situl ori serviciului sau la impiedicarea ori tulburarea in orice mod a functionarii acestora.

Utilizatorii isi asuma obligatia de a nu utiliza informatiile ori facilitatile oferite de sit ori de serviciu in orice scopuri contrare intereselor furnizorului ori altor utilizatori, si de a nu accesa fara autorizarea expresa a furnizorului ori in alte modalitati decat cele permise de furnizor baza de date utilizata pentru prestarea serviciului.

In cazul incalcarii acestor prevederi, Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda / inchide conturile celor care se fac vinovati de desfasurarea de activitati ilegale. Totodata Furnizorul poate proceda la stergerea tuturor datelor de pe server, putand refuza in astfel de situatii solicitarile de returnare a tarifelor pentru perioada in care serviciul nu a fost prestat intrucat contul a fost suspendat / inchis pentru desfasurarea de activitati ilegale. Furnizorul are dreptul de a retine sumele de bani primite de la utilizator ca o sanctiune a incalcarii prezentului acord de utilizare.

Daca utilizatorul desfasoara orice fel de activitati care au ca urmare blacklistarea IP-urilor atribuite acestuia de Furnizor, Furnizorul are dreptul sa perceapa de la utilizatorul respectiv o suma de 100 euro cu titlu de penalitati. In plus, Furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul incheiat cu utilizatorul respectiv printr-o simpla notificare transmisa acestuia, fara preaviz, fara interventia instentelor de judecata si fara nicio alta formalitate.

Furnizorul are dreptul de a retine suma datorata de utilizator cu titlu de penalitati din orice sume achitate in avans de utilizator cu titlu de pret.

7. Informatii si materiale

In toate situatiile in care utilizeaza in orice mod ori posteaza pe siturile proprii informatii ori materiale, utilizatorii isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile respective. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru materialele si informatiile postate pe siturile proprii ori pentru opiniile de orice fel exprimate in orice zone ale siturilor proprii. Utilizatorii inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a prevederilor precedente nu poate angaja in niciun mod raspunderea furnizorului, ci numai raspunderea utilizatorilor.

În cazul în care operarea site-ului unui utilizator necesită instalarea pe resursele furnizorului a unor programe pentru calculator (software) suplimentare celor puse la dispoziţia acestuia în pachetul de servicii achiziţionat, utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru dobândirea licenţelor necesare şi pentru toate consecinţele juridice care derivă din asta, furnizorul neavând nicio răspundere.

8. Numele-gazda si adresa IP

Furnizorul este si va ramane singurul proprietar al tuturor adreselor IP din reteaua furnizorului. Utilizatorii nu au dreptul sa modifice configuratia TCP/IP sau sa utilizeze configuratii care nu au fost alocate utilizatorilor de catre furnizor. Furnizorul isi rezerva dreptul de a schimba adresele IP atribuite utilizatorilor pe perioada reactualizarii retelei, a furnizarii securitatii sau a oricarui serviciu de migrare din retea.

9. Achitarea tarifelor pentru prestarea serviciului

Toate si orice tarife (taxe) mentionate in conventie ori in orice acte in legatura cu aceasta sunt exprimate in EURO (€), urmand ca achitarea acestora sa fie efectuata in LEI la cursul oficial RON/EURO stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ziua facturarii.

10. Taxa pe valoarea adaugata

Tarifele (taxele) mentionate in conventie ori in orice acte in legatura cu aceasta NU includ taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora, cu excepţia cazului în care este indicat contrariul în actul / pagina respectivă.

11. Facturile proforme

Dupa emiterea de catre furnizor a facturilor proforme, utilizatorii pot obtine aceste facturi prin accesarea sistemului de plati al hostik.ro.

12. Modalitati de plata a tarifelor pentru prestarea serviciului

Conturile utilizatorilor pentru care achitarea catre furnizor a tarifelor (taxelor) pentru prestarea serviciului se face prin cecuri sau ordine de plata vor fi setate si activate numai atunci cand cecul va fi fost primit de catre furnizor ori cand utilizatorul va fi transmis prin fax sau e-mail dovada inaintarii ordinului de plata.
In toate cazurile, furnizorul are dreptul de a stabili in mod discretionar, ori de cate ori considera necesar, ca setarea si activarea conturilor utilizatorilor se va face numai atunci cand furnizorul va fi incasat suma corespunzatoare tarifului ori contul bancar al furnizorului va fi fost creditat cu aceasta suma, operatiunea fiind confirmata furnizorului de catre banca acestuia.

13. Termenele de plata

In functie de regularitatea cu care se fac comenzile, utilizatorii au la dispozitie termene diferite de plata. Pentru comenzile noi, termenul de plata este de 15 zile. Urmatoarele facturi vor fi emise cu 30 de zile inainte de sfarsitul perioadei achitate de client. Daca la expirarea acestui termen utilizatorul nu a achitat comanda efectuata, atunci impotriva acestuia se vor lua masurile de la art. 17 din prezentul acord.

Pentru orice plata care nu implica o comanda noua (ex: pachete de gazduire, prelungire domeniu non .ro etc), scadenta facturilor emise de Furnizor este de 30 de zile de la data emiterii. Depasirea acestui termen ofera Furnizorului dreptul de a aplica sanctiunile prevazute la art. 17 din prezentul acord.

14. Durata Contractului

Contractele de hosting şi / sau de colocare încheiate între furnizor şi utilizator intră în vigoare la data achitării preţului serviciului şi are durata aleasă de utilizator înainte de plată. Contractele se prelungesc automat cu perioade succesive egale cu cea iniţială, dacă utilizatorul nu notifică încetarea contractului cel târziu la expirarea duratei iniţiale / fiecărei perioade de prelungire. Furnizorul va emite o factura proforma cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea duratei abonamentului, urmand ca in termen de 15 zile de la emitere utilizatorul sa achite contravaloarea facturii dacă doreşte prelungirea abonamentului. Daca pana la data scadenta a facturii utilizatorul nu a platit valoarea tarifelor pentru serviciile facturate, contractul încetează de drept, fără notificare, fără preaviz şi fără alte formalităţi.

Contractele de hosting şi / sau de colocare pot fi denunţate unilateral de oricare dintre părţi, cu un preaviz de 30 de zile, fără penalităţi.

Prin efectuarea plăţii, utilizatorul solicită ca prestarea serviciilor să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile.”

15. Migrarea pachetelor

La cerere, Furnizorul poate transfera gratuit contul de web hosting pe care noul utilizator il detine la o alta companie de hosting, doar in cazul in care se ofera back-up complet al site-ului sau datele de conectare la cPanel / WHM. Transferul unui cont de hosting se realizeaza prin mutarea integrala a unui cont de sine statator in alt cont de sine statator, fara a se modifica nimic din acel cont.Furnizorul nu va transfera domeniul add-on intr-un pachet de sine statator. Se ofera un singur transfer gratuit in primele 30 de zile de la data activarii contului de client, pe intreaga perioada contractuala.

Operatiunile mentionate mai sus sunt efectuate gratuit in intervalul 09:00 – 16:00, de luni pana vineri. In afara perioadelor mentionate mai sus, transferul poate fi efectuat numai cu achitarea tarifelor pentru servicii de suport la cerere, conform celor mentionate in art. 21 mai jos.

Aceleasi tarife sunt aplicabile si in cazul in care utilizatorul doreste migrarea domeniului principal ca domeniu aditional. Prin urmare, in cazul in care Furnizorul va putea efectua aceste transferuri, se vor aplica tarifele pentru servicii de suport la cerere, conform celor descrise in paragraful 21.

16. Plata in avans

In cazul pachetelor de reseller din oferta curenta, Furnizorul va oferi un discount de 10% din valoarea totala a abonamentului utilizatorilor care efectueaza plata in avans pe 6 luni a oricarui pachet, iar pentru plata in avans pe 12 luni, Furnizorul ofera un discount de 20% reducere din valoarea totala a abonamentului.

17. Suspendarea contului pentru neplata tarifelor

Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea Serviciului in termenul prevazut de Acord vor fi suspendate pana la confirmarea efectuarii platii sau pana la data efectuarii platii, asa cum se mentioneaza in articolul privitor la modalitatile de plata a tarifelor. Reactivarea conturilor se va putea face fie dupa confirmarea efectuarii platii, prin transmiterea dovezii platii, fie dupa efectuarea platii, in conditiile mentionate la sectiunea “Modalitati de plata a tarifelor pentru prestarea Serviciului”.

Ca urmare a suspendarii contului, Furnizorul va generea automat pe pagina utilizatorului un anunt care va contine logo-ul Furnizorului si datele de contact ale acestuia. Anuntul va cuprinde motivele pentru care contul a fost suspendat si modalitatile de plata pe care le are utilizatorul. De asemenea, Furnizorul va oferi si datele de contact pentru ca utilizatorul sa poata lua legatura cu Furnizorul pentru orice motiv. Prin postarea acestui anunt, Furnizorul nu urmareste sa se promoveze pe pagina de internet a utilizatorului. Furnizorul foloseste acest anunt pentru a aduce la cunostinta utilizatorului faptul ca acesta nu si-a indeplinit obligatiile de plata a tarifelor.

La data suspendarii contului utilizatorului pentru neplata tarifelor, Furnizorul va putea proceda si la inlaturarea oricaror date existente pe server-ele Furnizorului, in mod discretionar. Furnizorul nu are nicio obligatie fata de utilizatori in vederea pastrarii datelor utilizatorilor care nu isi indeplinesc in mod corespunzator obligatiile fata de Furnizor. Furnizorul are dreptul de a mai pastra datele pe server pentru o perioada de 30 de zile de la suspendarea contului, Furnizorul nefiind obligat insa sa pastreze aceste date.

18. Redeschiderea conturilor

Furnizorul va putea redeschide conturile inchise pentru neplata tarifelor numai dupa plata integrala a tuturor sumelor datorate de catre utilizatori, inclusiv a taxelor pentru redeschiderea conturilor, iar redeschiderea conturilor va putea fi facuta de catre furnizor in mod discretionar, potrivit propriei sale aprecieri, numai daca furnizorul va aprecia ca nu mai exista riscul neplatii tarifelor pentru prestarea serviciului.

19. Domeniile .ro

Utilizatorul care doreste sa inregistreze un domeniu .ro va putea face acest lucru accesand link-ul Inregistrare domenii web. Pentru a se proceda la înregistrarea unui domeniu.ro, solicitantul trebuie să cunoască, să înţeleagă şi sa fie de acord cu toate şi orice condiţii enunţate pe site-ul www.rotld.ro, incluzând regulile de înregistrare, contractul de înregistrare şi orice alte informaţii aflate pe site-ul menţionat. Din momentul solicitarii inregistrarii unui domeniu .ro, utilizatorul are la dispozitie 15 de zile pentru a achita pretul aferent inregistrarii domeniului, conform celor descrise in paragraful 11. In cazul in care, la expirarea celor 15 de zile, utilizatorul nu isi va fi executat obligatia de plata, hostik.ro, in parteneriat cu ICI-ROTLD, va putea dispune anularea cererii, urmand ca domeniul .ro solicitat sa redevina disponibil, fara a fi obligata sa notifice utilizatorul in acest sens. hostik.ro nu este obligata sa justifice, in orice mod sau in orice masura, decizia de anulare a inregistrarii domeniului .ro.

La solicitarea înregistrării domeniului .ro Utilizatorul trebuie să furnizeze date de contact valide. În caz contrar există posibilitatea ca domeniul să fie refuzat la înregistrare. Furnizorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru situaţiile în care, din cauza unor erori de sistem, a datelor de contact invalide sau din orice altă cauză, domeniul .ro solicitat de către Utilizator prin intermediul Furnizorului nu a putut fi înregistrat.

In cazul prelungirii unui domeniu .ro, furnizorul va emite o factura proforma inainte cu 30 de zile de data expirarii dreptului de folosinta a domeniului respectiv, urmand ca in acest termen utilizatorul sa achite contravaloarea ei. Daca pana la data scadenta a facturii, utilizatorul nu a platit valoarea tarifelor pentru serviciile solicitate, Furnizorul nu va proceda la inregistrarea sau prelungirea valabilităţii domeniului / domeniilor solicitate. In cazul in care se va receptiona plata facturii proforme dupa expirarea termenului de 15, respectiv 30 de zile, exista posibilitatea ca inregistrarea/ prelungirea domeniului sa poata fi realizata numai in conditiile achitarii unor taxe suplimentare impuse de registratari.

Furnizorul nu îşi asumă nicio răspundere în legătură cu mentenanţa anuală a domeniilor „.ro”. Reînnoirea domeniului şi achitarea taxelor corespunzătoare este răspunderea exclusivă a Beneficiarului.

20. Domeniile non .ro

Inregistrarea si prelungirea valabilităţii domeniilor cu extensie diferita de extensia .ro se va efectua dupa confirmarea platii. In cazul inregistrarii unui domeniu nou de tipul non .ro, furnizorul va emite o factura proforma, urmand ca in termen de 15 zile utilizatorul sa achite contravaloarea ei. In cazul prelungirii unui domeniu non .ro, furnizorul va emite o factura proforma inainte cu 30 de zile de data expirarii dreptului de folosinta a domeniului respectiv, urmand ca in acest termen utilizatorul sa achite contravaloarea ei. Daca pana la data scadenta a facturii, utilizatorul nu a platit valoarea tarifelor pentru serviciile solicitate, Furnizorul nu va proceda la inregistrarea sau prelungirea valabilităţii domeniului / domeniilor solicitate. In cazul in care se va receptiona plata facturii proforme dupa expirarea termenului de 15, respectiv 30 de zile, exista posibilitatea ca inregistrarea/ prelungirea domeniului sa poata fi realizata numai in conditiile achitarii unor taxe suplimentare impuse de registratari.

Furnizorul nu îşi asumă răspunderea pentru înregistrarea şi/ sau prelungirea valabilităţii domeniilor solicitate după expirarea scadenţei. În situaţia în care Furnizorul acceptă să presteze serviciile după expirarea scadenţei facturilor, utilizatorul îşi asumă plata oricăror taxe necesare solicitate de către registrari şi suportarea tuturor costurilor.

21. Tarife pentru servicii de suport la cerere

Furnizorul va presta utilizatorilor, la solicitarea scrisa a acestora, servicii de suport sau de administrare (adica orice fel de servicii furnizate utilizatorilor in afara celor care privesc strict setarea conturilor de gazduire), dupa cum urmeaza: (i) 1 ora – 35 € / ora; (ii) 2 ore – 30 € / ora; (iii) 3 ore – 25 € / ora; (iv) orice durata ce depaseste 3 ore – 20 € / ora. Aceste preturi nu sunt negociabile.

22. Returnarea tarifelor

Returnarea catre utilizatori a tarifelor (taxelor) achitate de acestia pentru prestarea serviciului se face numai corespunzator unei luni calendaristice intregi, si numai daca utilizatorul respectiv a solicitat in scris acest lucru furnizorului, cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii lunii calendaristice respective. In toate situatiile, tarifele (taxele) de setup ori taxele de inregistrare a domeniilor de web NU vor fi returnate de catre furnizor. Furnizorul nu va returna nici tarifele asociate licenţelor achiziţionate de Furnizor în numele şi pe seama utilizatorilor, dacă acestea vor fi fost plătite de către Furnizor anterior solicitării utilizatorilor de returnare a tarifelor plătite şi neutilizate.

In cazul in care utilizatorii solicita returnarea tarifelor platite pentru serviciile utilizate sau care ar urma sa fie utilizate, Furnizorul le va returna proportional cu serviciile prestate pana in momentul solicitarii, daca este cazul. De asemenea, Furnizorul va retine si sumele necesare acoperirii comisioanelor bancare aferente tranzactiilor.

23. Dreptul de retragere

In conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu exceptia cazurilor mentionate expres de lege, consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri.

Perioada de retragere mentionata mai sus expira in termen de 14 zile de la data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestari de servicii.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere in ceea ce priveste contractele la distanta si contractele in afara spatiilor comerciale contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre profesionist.

Consumatorul poate denunta unilateral din orice motiv contractele incheiate pentru serviciile de gazduire, reseller si servere VPS in termen de 14 zile de la data incheierii contractului, cu rambursarea integrala a sumei achitate. Pretul platit va fi rambursat in totalitate in momentul in care o cerere va fi formulata catre Hostik Storage S.R.L.

Data incheierii contractului este data platii pretului serviciilor.

Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din contract, utilizând o declaratie neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta, fax sau e-mail. In acest scop, puteti folosi Formularul de Retragere, folosirea lui nu este insa obligatorie.

Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.

Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din contract. Vom efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care ati fost de acord cu o alta modalitate de plata; in orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.

Nu se poate realiza dreptul la retragere dupa prestarea completa a serviciilor in situatia inregistrarii domeniilor de internet si a SSL-urilor. In aceste cazuri, consumatorul declara ca a luat cunostinta de faptul ca isi pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre Hostik Storage SRL. Consumatorul este de acord cu executarea contractului incepând cu data platii pretului. Prin urmare, in toate aceste cazuri executarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului.

24. Daune

Utilizatorul declara ca intelege si accepta ca in orice situatii in care utilizatorul va solicita daune de orice fel furnizorului, suma totala a daunelor solicitate de utilizator pentru orice motiv si care ar putea fi achitate de furnizor nu va putea depasi in niciun mod si in niciun caz suma totala a tarifelor (taxelor) achitate de catre utilizator furnizorului.

25. Garantia uptime

Garantia Uptime de 99,9 % (garantia de functionare) se refera numai la functionarea retelei, si NU se aplica in cazul serverelor sau serviciilor si aplicatiilor existente pe servere.

26. Exonerare

Furnizorul nu va fi sub nicio forma responsabil pentru perioada de nefunctionare a serverelor datorata actiunilor utilizatorilor sau fluctuatiilor in consistenta internetului.

27. Folosirea corecta a resurselor

Siturile care se incadreaza in limita de transfer contractata raman in continuare subiectul revizuirii in cazul in care folosesc mai mult de 15 % din totalul resurselor sistemului (procesor & memorie – se aplica conturilor virtuale de gazduire).

28. Transferul domeniilor

Transferarea unui domeniu este responsabilitatea utilizatorilor si nu a furnizorului, iar utilizatorilor nu li se vor returna niciun fel de sume achitate ca taxe in cazul in care domeniile utilizatorului nu au fost transferate.

29. Servicii oferite utilizatorilor

Toate serviciile precum backup (salvare date) sau panou control sunt furnizate utilizatorilor numai prin amabilitatea furnizorului, fara ca acesta sa isi fi asumat fata de utilizatori vreo obligatie de orice fel in acest sens. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta de acest lucru si intelege si accepta ca este singurul responsabil pentru efectuarea salvarii datelor propriului sit.
Furnizorul nu este responsabil in niciun mod pentru pierderea informatiilor gazduite ca urmare a actiunilor utilizatorilor sau datorita erorilor existente in aplicatiile care nu sunt asociate cu serviciul. Ca exemplu, panoul de control nu este asociat cu serviciul si nu este pus la dispozitie de catre furnizor, fiind dezvoltat si oferit de catre cpanel.net.

30. Conditii de furnizare a serviciului

Furnizorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru orice fel de consecinte rezultate din utilizarea serviciului ori a datelor si informatiilor oferite in orice mod de catre site, iar utilizatorul declara ca intelege si accepta acest lucru.

31. Dreptul de a refuza furnizarea serviciului

Furnizorul isi rezerva dreptul de a refuza furnizarea serviciului catre orice persoana, potrivit aprecierii discretionare a furnizorului si indiferent de motiv, fara a fi tinut sa justifice ori sa motiveze acest lucru.

32. Incetarea serviciului

Furnizorul are dreptul sa interzica de indata, fara preaviz si fara nici o alta formalitate, accesul pe sit ori accesul la serviciu al oricarui utilizator ori al oricarei persoane care incalca in orice mod oricare dintre clauzele prezentei conventii. In acest caz, furnizorul are dreptul sa inceteze de indata furnizarea serviciului catre persoanele mentionate. La optiunea exclusiva a furnizorului, in cazul incalcarii in orice mod a oricareia dintre clauzele prezentei conventii furnizorul va putea recurge la masura mai sus mentionata, ori va putea adresa respectivei persoane un avertisment, ori va putea restrictiona temporar accesul persoanei la oricare dintre facilitatile situl ori serviciului.

33. Limitarea raspunderii

Utilizatorul intelege si accepta ca serviciile contractate prin intermediul acestui site sunt oferite potrivit principiilor “asa cum sunt” si “asa cum sunt disponibile”.

In cazul in care serviciile sunt inaccesibile, inoperabile sau functioneaza defectuos din diverse motive neimputabile Furnizorului, incluzand dar fara a se limita la erori din sistem, erori hardware sau software (imputabile, de exemplu, producatorului acestora), nefunctionarea sau functionarea defectuoasa a echipamentelor utilizate de Furnizor sau orice fel de cauze care se afla in afara controlului Furnizorului, utilizatorul il absolva pe Furnizor de orice raspundere. In toate aceste situatii, Furnizorul nu va raspunde pentru niciun fel de daune sau prejudicii directe sau indirecte fata de utilizator ori fata de terte parti.

34. Notificari si anunturi

hostik.ro are dreptul de a trimite utilizatorului notificări în legatura cu gestionarea relatiei contractuale, inclusiv referitoare la serviciile care fac obiectul contractului, la facturare si plata, precum si avertizari de securitate cibernetica emise de Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CERT-RO, dar fara a se limita la acestea.

35. Modificarea conventiei

Furnizorul are dreptul de a modifica fara niciun fel de preaviz sau orice alta formalitate oricare dintre prevederile conventiei. Orice modificare este acceptata de catre utilizatorii situl prin simpla utilizare a oricarei facilitati oferite de sit sau de serviciu ori prin accesarea sitului sau contului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului utilizator de a inceta de indata accesarea situl sau a contului ori utilizarea in orice mod a serviciului.

36. Protectia datelor cu caracter personal stocate de catre utilizatorii serviciilor de Hostik Storage pe serverele Hostik Storage S.R.L.

Hostik Storage S.R.L., in calitate de procesator, prelucreaza in conditii de siguranta si confidentialitate, in numele utilizatorilor si numai in scopul asigurarii serviciilor de Hostik Storage, datele stocate de utilizatori pe serverele sale. Durata prelucrarii este egala cu durata derularii contractului dintre Hostik Storage S.R.L. si utilizator.

Tipurile de prelucrari efectuate de Furnizor sunt: stocarea, copierea (backup) si stergerea, atunci cand, indiferent de motiv, inceteaza furnizarea serviciilor de Hostik Storage.

Hostik Storage S.R.L. nu detine informatii cu privire tipurile de date cu caracter personal si nici categoriile de persoane vizate pe care utilizatorii le colecteaza si/sau prelucreaza in spatiul de stocare.

Tinand seama de natura prelucrării, Hostik Storage S.R.L. ofera asistenta utilizatorului, in masura in care acest lucru este posibil, pentru indeplinirea obligatiei utilizatorului de respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Serverele de Hostik Storage sunt localizate in Romania, iar datele stocate nu sunt transferate catre terti.

  • 157 utilizatori au considerat informația utilă
Răspunsul a fost util?

Articole similare

Garantii

GARANTIIOferim servicii de hosting la cele mai inalte standarde si ne place sa stim ca toti...

Infrastructură

Toată infrastructura este construită și administrată de către hostik.ro, astfel beneficiem de un...

Despre noi

Date companie SC Hostik Storage SRL CIF 39175881 J52/14/2019 IBAN RO22BTRLRONCRT0443126301...